Centrum seniorov

Centrum seniorov - vizualizácia
Situácia - Centrum seniorov

Situácia

10 m

severka
Pôdorys 1 NP - Centrum seniorov

Pôdorys 1 NP

10 m

severka
Pôdorys 2 NP - Centrum seniorov

Pôdorys 2 NP

10 m

severka
Pôdorys 3 NP - Centrum seniorov

Pôdorys 3 NP

10 m

severka
Pôdorys 4 NP - Centrum seniorov

Pôdorys 4 NP

10 m

severka
Pôdorysy - Centrum seniorov

Pôdorys 1 PP

> Architektonická štúdia   > Architektonický ateliér 4   > Košice   > Konzultanti: Štefan Zahatňanský, Ivan Rozdobuďko   > 2012

Ďalší projekt ►