Tomáš Varga

Dom pri Drevnom trhu

Hlavnou výzvou architektúry budovy bolo spojenie dvoch rozličných ulíc, hmôt, výšok a zvýraznenie uličného nárožia. Rozmiestnenie budov a celková koncepcia využitia netradičného tvaru pozemku je prispôsobená okolitej zástavbe. V štúdii som na pozemku umiestnil dve stavby – bytový dom a nárožnú budovu, ktorá je predmetom bakalárskej práce. Budova spája nárožie dvoch ulíc do jednotného celku v mieste, ktoré Košičania už dlho poznajú ako prázdne. Je pokračovaním uličných línií susedných fasád a striech. Zadné nádvorie pozemku ukončené 18 m vysokou štítovou stenou susednej budovy som doplnil novým bytovým domom, pre návrat funkcie bývania do centra mesta. Ako jediné riešenie vytvorenia podzemného parkoviska pod nárožnou budovou a zachovania prístupu k zadnej časti pozemku som zvolil spoločnú cestu popod budovu, ako rampu do garáže a chodník do záhrady, v ktorej som situoval bytový dom. Riešenie posunulo záhradu a bytový dom nižšie o 2,3 m oproti pôvodnému terénu. Hlavné vstupy do nárožnej budovy sú situované z ulice Protifašistických bojovníkov. Vstup do zadného nádvoria a podzemných garáží je z ulice Drevný trh. Únikový východ z podzemných podlaží budovy je na ulicu Drevný trh. Na tejto ulici som navrhol zvýšenie počtu parkovacích miest o 8 státí zmenou pozdĺžneho parkovania na šikmé parkovanie. Z pôvodných dvoch jazdných pruhov na jednosmernej ulici v časti cesty zostal len jeden pruh, ktorý sa v miestach križovatiek rozširuje na dva. Hmota objektu výškovo aj rozlohou dopĺňa mestskú zástavbu. Pôdorys budovy vychádza z tvaru pozemku.

Viac textu ►

Dom pri Drevnom trhu - vizualizácia
Dom pri Drevnom trhu - vizualizácia
Dom pri Drevnom trhu - vizualizácia
Dom pri Drevnom trhu - vizualizácia
Dom pri Drevnom trhu - vizualizácia
Dom pri Drevnom trhu - vizualizácia
Dom pri Drevnom trhu - vizualizácia
Dom pri Drevnom trhu - vizualizácia
Dom pri Drevnom trhu - vizualizácia
Dom pri Drevnom trhu - vizualizácia

Ďalší projekt ►

> Architektúra   > Košice   > Bakalárska praca   > Konzultant: Juraj Koban   > 2013

© 2021 TV