Tomáš Varga

Knižnica na brehu

Diplomovú prácu som začal návrhom knižnice v Kodani, na ktorý bola vypísaná architektonická súťaž. Požadovaná bola nová moderná knižnica situovaná na nábrežnej promenáde v blízkosti centra mesta. Mala vytvárať prechod medzi parkom a okolitými budovami, radovou zástavbou a morom. Po ukončení súťaže vznikla myšlienka či je možné premiestniť architektúru na iné miesto. Padla otázka: „Ak môže Kodaň, prečo nie Košice?“. Vrátil som sa k faktorom, ktoré ovplyvnili návrh knižnice v Kodani. Začal som hľadal vhodné miesto v Košiciach s podobnými vplyvmi okolia. Z viacerých možných lokalít bola najvhodnejšia plocha pred Jumbom centrom na Tyršovom nábreží. Ako Košičan cítim, že toto miesto nie je v poriadku. Taktiež som chcel zvýrazniť a prinavrátiť postavenie Mlynského náhonu pridaním vodnej plochy a vytvorením námestia. Návrh knižnice v Kodani som upravil a prispôsobil podmienkam v Košiciach.

Knižnica na brehu je medzipriestorom, je a zároveň to nie je budova. Je to otvorený a zároveň uzavretý priestor, ktorý je situovaný na rozhraní jednotlivých samostatných celkov - parku, vody a ulice. Medzipriestor vytvára prechod medzi plnou hmotou, vzdušnosťou parku a pokojnou hladinou vody. Knižnica stvárňuje dispozičný diagram v priestore v podobe postupného rozpadu hmoty rozloženej na malé priestory, kocky, vytvára medzipriestor, prechod medzi kompaktnou hmotou a okolitým priestorom. Územie som navrhol ako námestie, kde som situoval knižnicu, lodenicu, kaviareň, podzemné parkovisko a vodnú plochu, ako súčasť predĺženia a ukončenia Mlynského náhonu.

Viac textu ►

Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia
Knižnica na brehu - vizualizácia

Ďalší projekt ►

> Architektonicko - urbanistická štúdia   > Cena prof. Jozefa Lacka 2014/2015   > Diplomová práca   > Košice   > Konzultanti: doc. Ing. arch. Juraj Koban   > 2015

© 2021 TV