Tomáš Varga

Sm(art) house

Inšpiráciou je strom, ktorý rastie vedľa prieluky v priekope. Záhrada, ktorú z ulice nevidno sa tak dostáva na námestie. Rozprestiera sa popod budovu cez električkovú trať. Nachádza sa na prízemí, tvorí voľný vstup do priekopy, budovy a na lávku k Barbakanu. Odteraz už budú Bratislavčania vedieť, že majú svoju záhradu a strom. Strom stojací na dvoch kmeňoch (výťahu a schodisku). Tam, kde bola bariéra sa otvorí nový priestor. Tam, kde bolo prázdno bude umenie.

Sm(art) house - vizualizácia
Sm(art) house - vizualizácia
Sm(art) house - vizualizácia
Sm(art) house - vizualizácia
Sm(art) house - vizualizácia
Sm(art) house - vizualizácia
Sm(art) house - vizualizácia
Pôdorysy - Sm(art) house

Pôdorysy 1NP

2m

Sm(art) house

Pôdorysy 2NP

Sm(art) house

Pôdorysy 3NP

Sm(art) house

Pôdorysy 4NP

Sm(art) house

Pôdorysy 5NP

Sm(art) house

Pôdorysy 6NP

Sm(art) house

Pôdorysy 7NP

Sm(art) house

Pôdorysy 8NP

Sm(art) house

Rez A-A

5m

Sm(art) house

Južný pohľad

Sm(art) house

Rez B-B

Sm(art) house

Severný pohľad

Sm(art) house

Situácia

20m

Ďalší projekt ►

> Architektonická štúdia   > Súťaž   > Bratislava   > Konzultant: Juraj Koban   > 2014

© 2021 TV