Kežmarská chata

Jednoduchý tvar, ktorý vychádza z tradičného tvaru horských chat, je podaný v minimalistickej čistej forme. Pri pohľade na štít chaty cítiť silnú nadväznosť na okolité vrchy. A naopak, pri vzdialenom pohľade smerom k Belianskym Tatrám, je chata nízka, dlhá a tiahne sa ako chrbát Belianskych Tatier. Chata sa nachádza na rozhraní Belianskych a Vysokých Tatier. Vysoké Tatry sú z časti celoročne prístupne a Belianske Tatry sú prístupne len v letnom období. To sa premietlo aj do dispozičného riešenia. Chata je rozdelená na letnú a celoročnú časť. Rozdelenie vytvára možnosť odstaviť časť chaty v zimnom období, čím sa podstatne znížia náklady na prevádzku. V zime sa znižuje aj turistická návštevnosť Bieleho plesa. Odstaviť sa môže reštaurácia a väčšina izieb, vrátane tých pre zamestnancov. Funkčná ostane technická časť, byt chatára, sklady a ubytovanie pre 20 ľudí usporiadané v kompaktom energeticky úspornom objeme. Celoročná časť chaty je podpivničená. V suteréne sa nachádza technická miestnosť, sklady, a zázemie pre zamestnancov. Letná časť ja umiestnená na stĺpoch. V tom mieste chata nezasahuje do krajiny a nad terénom sa ako keby vznáša. Vytvára to pocit, že chata nie je trvalým zásahom do národného parku, ale objektom, ktorý je možné odstrániť a neostane po ňom žiadna rana v krehkom tatranskom ekosystéme. Tatranská flóra a fauna sa tak môže v tom mieste rozvíjať aj pod chatou. Štítové steny sú vsadené v šikmo zrezanom objeme chaty, rovnobežne s jestvujúcimi turistickými chodníkmi. Tým sú chránené zo severnej strany. Hlavný vstup je orientovaný na južnú stranu a terasy na južnú a západnú stranu. Okná na štítových stenách a južnej terase sú uzatvárateľné posuvnými okenicami.

Kežmarská chata - vizualizácia
Kežmarská chata - vizualizácia
Kežmarská chata - vizualizácia
Kežmarská chata - vizualizácia
Kežmarská chata - vizualizácia
Kežmarská chata - vizualizácia
Kežmarská chata - vizualizácia
Kežmarská chata - vizualizácia
Kežmarská chata - Pôdorys

Pôdorys 1PP

5 m

severka
Kežmarská chata - Pôdorys

Pôdorys 1NP

5 m

severka
Kežmarská chata - Pôdorys

Pôdorys 2NP

5 m

severka
Kežmarská chata - Pôdorys

Pôdorys 3NP

5 m

Kežmarská chata - Rez

Rez B-B

2 m

Kežmarská chata - Rez

Rez A-A

2 m

Kežmarská chata - Situácia

Situácia

30 m

> Architektonická štúdia   > Súťaž   > Vysoké Tatry   > Konzultant: Juraj Koban   > 2014

Ďalší projekt ►