Knižnica na brehu

> Architektonicko - urbanistická štúdia   > Cena prof. Jozefa Lacka 2014/2015   > Diplomová práca   > Košice   > Konzultanti: doc. Ing. arch. Juraj Koban   > 2015

Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu
Knižnica na brehu

Ďalší projekt ►