København new modern library

Je to budova a zároveň nie je. Je to otvorený priestor a zároveň nie je.

Zlúčená zástavba v historickom centre mesta je v poslednom rade zástavby smerom k vode rozložená na sólo objekty. Kompaktná hmota mesta akoby sa tu rozpadávala na jednotlivé samostatné objekty. Budova knižnice leží na rozhraní jednotlivých samostatných budov, parku, vody a ulice. Jej medzi-priestor vytvára prechod medzi plnou hmotou, vzdušnosťou parku a pokojnou hladinou vody. Knižnica hmotou zo strany ulice pôsobí ulicotvorne. Drží línie a objem okolia a priestoru. Tvar vychádza z klasického tvaru mestskej budovy v Kodani, ktorý zo strany ulice rešpektuje uličnú čiaru, výšku fasád a štítu, ako aj objem. Modifikácia tvaru nastáva na južnej strane, kde budova klesá - predlžuje sa smerom ku nábrežnej promenáde a vode.

Ortogonálny systém knižnice vychádza z okolitého pravouhlého urbanizmu, usporiadania historického centra s nadväznosťou na druhý breh prieplavu, kde je situovaná budova opery. Budova stvárňuje dispozičný diagram v priestore v podobe postupného rozpadu hmoty rozloženej na malé priestory. Vytvára medzipriestor. Prechod medzi kompaktnou hmotou a vodou.

Objem knižnice je tvorený pravidelne husto rozmiestnenými stĺpmi pripomínajúcimi les. V nich sú ako z hmly vynárajúce sa kocky, ktoré majú svoje funkcie.

Viac textu ►

København new modern library - vizualizácia
København new modern library - vizualizácia
København new modern library - vizualizácia
København new modern library - vizualizácia
København new modern library - vizualizácia
København new modern library - Schéma

Schéma

København new modern library - Schéma

Schéma

København new modern library - Pôdorys

Pôdorys 1PP

9 m

severka
København new modern library - Pôdorys

Pôdorys 1NP

9 m

severka
København new modern library - Pôdorys

Pôdorys 2NP

9 m

severka
København new modern library - Pôdorys

Pôdorys 3NP

9 m

severka
København new modern library - Pôdorys

Pôdorys 4NP

9 m

severka
København new modern library - Pôdorys

Pôdorys 5NP

9 m

severka
København new modern library - Pôdorys

Pôdorys 6NP

9 m

severka
København new modern library - Rez

Rez

9 m

København new modern library - Situácia

Situácia

100 m

severka

> Architektonická štúdia   > Súťaž   > Kodaň   > Konzultant: Juraj Koban   > 2014

Ďalší projekt ►