Sm(art) house

Inšpiráciou je strom, ktorý rastie vedľa prieluky v priekope. Záhrada, ktorú z ulice nevidno sa tak dostáva na námestie. Rozprestiera sa popod budovu cez električkovú trať. Nachádza sa na prízemí, tvorí voľný vstup do priekopy, budovy a na lávku k Barbakanu. Odteraz už budú Bratislavčania vedieť, že majú svoju záhradu a strom. Strom stojací na dvoch kmeňoch (výťahu a schodisku). Tam, kde bola bariéra sa otvorí nový priestor. Tam, kde bolo prázdno bude umenie.

Sm(art) house - vizualizácia
Sm(art) house - vizualizácia
Sm(art) house - vizualizácia
Sm(art) house - vizualizácia
Sm(art) house - vizualizácia
Sm(art) house - vizualizácia
Sm(art) house - vizualizácia
Pôdorysy - Sm(art) house

Pôdorysy 1NP

2m

smer
Sm(art) house - Pôdorysy 2NP

Pôdorysy 2NP

Sm(art) house - Pôdorysy 3NP

Pôdorysy 3NP

Sm(art) house - Pôdorysy 4NP

Pôdorysy 4NP

Sm(art) house - Pôdorysy 5NP

Pôdorysy 5NP

Sm(art) house - Pôdorysy 6NP

Pôdorysy 6NP

Sm(art) house - Pôdorysy 7NP

Pôdorysy 7NP

Sm(art) house - Pôdorysy 8NP

Pôdorysy 8NP

Sm(art) house - Rez A-A

Rez A-A

5m

Sm(art) house

Južný pohľad

Sm(art) house

Rez B-B

Sm(art) house

Severný pohľad

Sm(art) house

Situácia

20m

severka

> Architektonická štúdia   > Súťaž   > Bratislava   > Konzultant: Juraj Koban   > 2014

Ďalší projekt ►