Tomáš Varga

ESF a OP ĽZ

Stránka bola zriadená z prostriedkov poskytnutých z európskeho sociálneho fondu a operačného programu ľudské zdroje.Odkazy:


ec.europa.eu/esf/
www.employment.gov.sk/sk/esf/
www.minv.sk/?OPLZ
www.upsvar.sk
ESF a OP LZ
© 2019 TV