Obytná zóna - Pod Bankovom

> Územný plán zóny, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie   > Košice   > Spolupráca s KOPA, s.r.o.   > 2017

Obytná zóna - Pod Bankovom
Obytná zóna - Pod Bankovom
Obytná zóna - Pod Bankovom
Obytná zóna - Pod Bankovom
Obytná zóna - Pod Bankovom
Obytná zóna - Pod Bankovom
Obytná zóna - Pod Bankovom
Obytná zóna - Pod Bankovom
Obytná zóna - Pod Bankovom
Obytná zóna - Pod Bankovom
Obytná zóna - Pod Bankovom
Obytná zóna - Pod Bankovom
Obytná zóna - Pod Bankovom
Obytná zóna - Pod Bankovom
Obytná zóna - Pod Bankovom
Obytná zóna - Pod Bankovom

Ďalší projekt ►