Tomáš Varga

Autobusová zastávka

 Progresívny vzhľad zástavky tvorí netradičné použitie tradičného materiálu - dreva. Jednoduchým systémom ukladania drevených prvkov vznikla tvarovo abstraktná konštrukcia vychádzajúca z redukcie kvádra. Napriek zložitosti jednotlivých geometrických štruktúr sa dosiahla vzhľadovo jednoduchá a čistá hmota. Zástavka by mohla byt situovaná v prírodnom prostredí, kde svojím jednoduchým riešením a výberom dreveného materiálu vhodne zapadne do krajiny. V mestskom prostredí by zastávka pôsobila ako umelecké dielo v materiálovom kontraste s modernými skleneno-oceľovo- betónovými stavbami. Konštrukcia je tvorená postupným lineárnym ukladaním drevených rámov so strie-daním ich párnych (P) a nepárnych (N) častí. Rámy tvoria drevené laty prierezu 40 x 80 mm.

Autobusová zastávka - vizualizácia
Autobusová zastávka - vizualizácia
Autobusová zastávka - vizualizácia
Autobusová zastávka - vizualizácia

Ďalší projekt ►

> Architektonická štúdia, RP   > Progresívne konštrukcie   > Konzultant: Ján Kanócz   > 2012

© 2021 TV