Tomáš Varga

Predstaničný priestor

Predstaničný priestor - fotografia
Sm(art) house

Hluková schéma

Sm(art) house

Schéma rozloženia objektov

Sm(art) house

Schéma rozptylovej plochy

Sm(art) house

Dopravná schéma

Sm(art) house

Kompletný urbanistický návrh

50m

Ďalší projekt ►

> Urbanistický návrh zóny   > Košice   > Konzultant: Viktor Malinovský, Martin Drahovský, Štefan Škoda   > Spolupracoval: Tomáš Boroš   > 2014

© 2021 TV